Berettigelse
For at deltage i konkurrencen skal du være fyldt 18 år, udfylde korrekte oplysninger, være bosiddende i Danmark. Disse betingelser skal være opfyldt før, at du er berettiget til at vinde. Registreringer, der ikke opfylder dette efter Davendo Invest ApS skøn, kan blive diskvalificeret.

De oplysninger, du afgiver i spørgeskemaet, bliver behandlet med henblik på at levere målrettet markedsføring til dig. Deltagelse er gratis. Det er en forudsætning for at deltage i konkurrencen, at du giver samtykke til at modtage markedsføring fra konkurrencens samarbejdspartnere og sponsorer. Listen over samarbejdspartnere finder du nederst.

Regler
Ved deltagelse accepterer du disse konkurrencevilkår. Kun danske stemmer bliver medregnet i konkurrencen. Det er ikke tilladt at opfordre andre til at stemme, ved at lave falske profiler, mails eller telefon nummer, bliver dette gjort, vil jeres profil blive slettet på platformen. Det er ikke tilladt at opfordre andre til at stemme mod økonomisk vending, donationer, gavekort eller lave konkurrencer i konkurrencen bliver dette gjort, vil jeres profil blive slettet på platformen.
Konkurrencen er underlagt gældende lovgivning.

Konkurrencens løbetid
Der er en nedtælling på alle vores kampagner, så du kan se hvornår de slutter.

Registrering
Ved at acceptere betingelserne, godkender du, at de angivende oplysninger er korrekte. Du må ikke deltage med falske personoplysninger/data for at omgå eksisterende regler og lovgivning. I så fald vil du blive fjernet fra konkurrencen og yderligere tiltag vil kunne blive taget i forhold til misbrug af personoplysninger.

Du kan stemme så mange gange, som du har lyst til, men du vil kun registreres én gang pr. konkurrence. Derudover skal du udfylde alle de ønskede oplysninger, før du bliver registreret som deltager.

Præmie
Der er flere vindere i vores konkurrencer, i kan se det på siden under præmier. Med mindre det ved lov påhviler Davendo Invest ApS at betale skatter og/eller afgifter i forbindelse med udbetaling/afgivelse af præmien, påhviler denne pligt modtageren selv. Præmien udstedes og organiseres af Davendo Invest ApS. Al kontakt vedrørende præmien varetages af Davendo Invest ApS, præmien kan ikke overdrages, sælges eller indløses til kontanter.

Ved at acceptere præmien gives der tilladelse til, at Davendo Invest ApS og tilhørende organisation kan bruge vinderens navn, by, billede- og videomateriale i forbindelse med præmieoverrækkelse til efterfølgende brug til ethvert formål, herunder reklame og markedsføring i enhver form, frit og uden særskilt vederlag.

Oddsene for at vinde afhænger af antal deltagere registreret. Det billede der har fået flest stemmer vinder konkurrencen. Og det er en jury bestående af repræsentanter fra Davendo Invest ApS, der vil kåre vinderen, af de jury bestemte præmier. Juryens beslutning er endegyldig. Vinderen får besked af Nordic Leads ApS via den e-mailadresse, der blev oplyst, da bidraget til konkurrencen blev sendt ind.

Vindertrækning
Det billede der har fået flest stemmer vinder konkurrencen. Og det er en jury bestående af repræsentanter fra Davendo Invest ApS, der vil kåre vinderen, af de jury bestemte præmier. Juryens beslutning er endegyldig. Vinderen får besked af Davendo Invest ApS via den e-mailadresse, der blev oplyst, da bidraget til konkurrencen blev sendt ind.

 

Når konkurrencen er afsluttet vil der gå op til en uge med at gennemgå alle stemmer for snyd, Findes der snyd vil deltageren blive diskvalificeret.
Vinderene vil inden for fem dage efter gennemgangen af stemmerne blive kontaktet pr. e-mail og telefon via de kontaktoplysninger, der er brugt i registreringen. Vinderne offentliggøres på hjemmesiderne, på den upload konkurrence de har deltaget i og den tilhørende facebook side, samt på forsiden af fremtidige konkurrencer og markedsføring.

Præmien afsendes senest to uger efter bekræftelse af vinderens oplysninger.
Vinderen af konkurrencen er betinget af, at regler og love er overholdt. Et hvert brud på dette vil resultere i diskvalifikation, og alle privilegier, som vinder, ophører øjeblikkeligt.
Hvis Davendo Invest ApS ikke har fået oplyst efter 30 dage, efter første notifikation er gjort på enten e-mail eller telefon, hvor præmien skal sendes hen, bortfalder retten til præmien uden kompensation. Herefter trækkes en ny vinder på samme ovenstående vilkår, indtil at præmien har fundet en ejer.

Davendo Invest ApS fraskriver sig ansvaret i tilfælde, at e-mails ender i spamfiltre eller ikke kommer frem uanset årsag som f.eks. IT-nedbrud, sikkerhedsindstillinger eller lignende situationer, eller hvis vinderens indtastede oplysninger er forkerte og/eller ikke-fungerende.

Konkurrencebetingelser
Davendo Invest ApS forbeholder sig retten til at annullere, afslutte, ændre eller suspendere konkurrencen i tilfælde af virus, ikke-menneskelig indgriben, svig eller andre årsager uden for virksomhedens kontrol eller pga. sikkerhed, retfærdighed eller korrekt afvikling af konkurrencen. I dette tilfælde kan Davendo Invest ApS udvælge vinderen fra de berettiget tilmeldinger før eller efter de foranstaltninger, som Davendo Invest ApS har taget.
Davendo Invest ApS forbeholder sig retten til at diskvalificere enhver person, der forsøger at manipulere med processen og driften af konkurrencen og dets annoncer, eller som overtræder disse vilkår og betingelser. Davendo Invest ApS har ret til, efter eget skøn, at bevare integriteten af konkurrencen ved at annullere deltagelse uanset årsag herunder, men ikke begrænset til, hvad der anses som en overtrædelse af konkurrencens regler.
Et hvert bevidst forsøg fra en deltager på at skade annoncer eller den legitime drift af konkurrencen kan være en overtrædelse af de straffe- og civile lovgivninger. Hvis sådan en handling gøres, forbeholder Davendo Invest ApS at søge erstatning fra sådan en person i videst muligt omfang af loven.

Ansvarsbegrænsning
Ved at godkende betingelserne accepterer du at frigive og holde Davendo Invest ApS og dets tilhørende selskaber, associerede selskaber, samarbejdspartnere, efterfølgere, erhververe, medarbejdere, ledere og direktører fra ethvert ansvar, sygdom, tilskadekomst, død, tab, retssager, krav eller skader, der kan opstå direkte eller indirekte, uanset om det er forårsaget af uagtsomhed eller ej, fra; (1) en deltagelse i konkurrencen og/eller din accept, besiddelse, brug eller misbrug af en præmie eller dele heraf, (2) tekniske fejl af enhver art, herunder, men ikke begrænset til funktionsfejl i enhver computer, kabel, netværk, hardware eller software; (3) manglende eller utilgængelighed af eventuelle transmissioner eller telefon eller internet service; (4) uautoriseret menneskelig indgriben i nogen dele i proces; (5) elektronisk eller menneskelige fejl, der kan opstå i administrationen af konkurrencen eller behandlingen af oplysningerne.

Bestridelse
Denne konkurrence er underlagt lovgivningen i Danmark.
Som en betingelse for at deltage i denne konkurrence, accepterer du, at alle eventuelle tvister, som ikke kan løses mellem parterne, og søgsmål, der er forbundet med konkurrencen skal løses individuelt uden at ty til gruppesøgsmål, foran en domstol. Endvidere i sådan en tvist frafalder alle rettigheder til at kræve straffende, tilfældige eller konsekvente følgeskaber, herunder advokatsalær, udover faktiske udgifter (dvs. omkostninger forbundet med deltagelse i konkurrencen).
Som deltager gives derudover afkald på alle rettigheder til at få erstatning ganget op eller øget.

 

 

Læs samtykkebetingelserne og se listen over samarbejdspartnere ved at scrolle ned.

Samtykke til modtagelse af markedsføring fra konkurrencens samarbejdspartnere

Ved deltagelse i konkurrencen udbudt af Davendo Invest ApS giver du samtykke til, at dine oplysninger bliver givet videre til konkurrencens samarbejdspartnere og, at de må kontakte dig via brev, telefon og elektroniske post (f.eks. e-mail, sms, mms) med henblik på markedsføring. Du kan til enhver tid se konkurrencens samarbejdspartnere og deres produkter/tjenesteydelser heri. Du kan blive kontaktet om markedsføring som anført i dette samtykke, indtil du tilbagekalder dit samtykke.

Ved din deltagelse i konkurrencen accepterer du altså, at du kan blive kontaktet af en række af vores samarbejdspartnere fra listen nedenfor. Kontakt sker kun, hvis du er en del af deres ønskede målgruppe. Det afhænger af de oplysninger, vi får fra dig via din konkurrencedeltagelse.

I forbindelse med din deltagelse accepterer du samtidig at modtage elektronisk post fra Davendo Invest ApS.

Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke til at blive kontaktet af de respektive samarbejdspartnere ved at kontakte dem direkte.
Disse samarbejdspartnere er obligatoriske og kan ikke fravælges.

Her er de samarbejdspartnere, som du kan blive kontaktet af på telefon, brev og elektronisk post (f.eks. email, SMS, MMS):
(Hvis du vil kontakte virksomheden direkte, kan du se deres kontaktinfo i parentes.)

 • Børns Vilkår via telefonisk kontakt ang. medlemskab og økonomisk støtte (bv@bornsvilkar.dk)
 • Dagbladet Børsen A/S via telefonisk kontakt ang. abonnementstilbud på magasinet Børsen, Penge & Privatøkonomi (abonnement@borsen.dk)
 • Dansk Flygtningehjælp via telefonisk kontakt ang. økonomisk støtte og medlemskab (drc@drc.dk)
 • Greenpeace via telefonisk kontakt ang. medlemskab og økonomisk støtte (info.dk@greenpeace.org)
 • Gyldendal via telefonisk kontakt ang. medlemskab af bogklubben Psyke og Sjæl (liv-otrs@gyldendal.dk)
 • Gyldendal via telefonisk kontakt ang. medlemskab af Roman bogklubben (rom-otrs@gyldendal.dk)
 • Gyldendal via telefonisk kontakt ang. medlemskab af bogklubben Historie (upd-otrs@gyldendal.dk)
 • Hjerteforeningen via telefonisk kontakt ang. medlemskab og økonomisk støtte (post@hjerteforeningen.dk)
 • Julemærkefonden via telefonisk kontakt ang. medlemskab og økonomisk støtte (info@julemaerket.dk)
 • Lungeforeningen via telefonisk kontakt ang. medlemskab og økonomisk støtte (info@lunge.dk)
 • Læger uden Grænser (MSF Danmark) via telefonisk kontakt ang. medlemskab og økonomisk støtte (info@msf.dk)
 • Nyreforeningen, telefonisk og elektronisk (e-mail) kontakt vedrørende medlemskab af Nyreforeningen samt generel økonomisk støtte/donation.
 • Scleroseforeningen via telefonisk kontakt ang. medlemskab og økonomisk støtte (info@scleroseforeningen.dk)
 • UlykkespatientForeningen via telefon kontakt ang. økonomisk støtte og medlemskab (kontakt@ulykkespatient.dk)
 • Venditiolab via telefonisk kontakt ang. salg af bolig (info@venditiolab.dk)
 • Hallo Hallo ApS, Nørrebrogade 197, 1 th., 2200 Nørrebro – henvendelse vedrørende: Dialog vedrørende omkring deltagelse i forbrugerkonkurrencer og spørgsmål til forbrugsvaner med henblik på besparelser. Jeg accepterer, at Hallo Hallo kan kontakte mig vedrørende dialog omkring forbrugerkonkurrencer og spørgsmål angående forbrugsvaner med henblik på besparelser. Hallo Hallo ApS, Nørrebrogade 197, 1 th., 2200 Nørrebro CVR 38017993, kan med denne accept kontakte mig pr. telefon, brev, e-mail og/eller SMS. Ved deltagelse i konkurrencen giver jeg samtidig tilladelse til, at en evt. telefonsamtale med Hallo Hallo ApS muligvis kan blive optaget og lagret på digitalt medie til brug for uddannelse. Accepten kan til enhver tid tilbagekaldes ved at sende en mail til support@hallo2hallo.dk.
 • ASE via telefonisk kontakt og elektronisk post (e-mail) ang. medlemskab af a-kasse og fagforening (ase@ase.dk)
 • Ved deltagelse giver du samtykke til, at Telia Company Danmark (herunder Telia, Call me og DLG) må kontakte dig med salg og rådgivning omkring mobiltelefoni og bredbånd pr. e-mail, sms og telefon. Du skal være +18 år og må ikke være ansat i Telia Company Danmark for deltagelse. Vinderne får direkte besked og vinderne offentliggøres på www.uploadbaby.dk. (Kontaktformular på: https://www.telia.dk/privat/hjalp/kontakt-kundeservice/kontakt-form/, kundeservice@callme.dk og kundeservice@dlg-tele.dk)
 • Chili Security ApS via kontakt på telefon og e-mail ang. salg af software og programmer til computere (info@chilisecurity.com)
 • Plenti ApS via telefonisk kontakt ang. skift af mobilabonnement (hej@plenti.dk)
 • Når du tilmelder dig, accepterer du samtidig, at DONG Energy-koncernen* fremover kan kontakte dig via brev, telefon, e-mail og sms med information, rådgivning, tilbud og konkurrencer om el- og naturgasløsninger, serviceordninger til varmeanlæg, energisparende og effektive produkter og gadgets til hjem og transport.
  DONG Energy må til samme formål indbyrdes dele oplysninger om dit forbrug af el og naturgas, dine produktvalg, kundenumre, navn, adresse, telefonnumre og e-mailadresser. Du kan når som helst framelde dig ved at kontakte os på 72 10 20 30 eller kundeservice@dongenergy.dk
  *DONG Energy-koncernen: DONG Energy Salg & Service A/S og DONG Energy Sales & Distribution A/S
 • Jeg accepterer, at Blue Energy A/S (CVR-nr. 34608784) og Pristjekket ApS (35848924) kan kontakte mig på e-mail, telefon, SMS og MMS via det oplyste telefonnummer og den oplyste e-mailadresse med henblik på salg af lektiehjælp, sports camp, el og/eller gas samt energi- og varmeløsninger, bredbånd, mobiltelefoni samt forsikring. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke ved henvendelse til Blue Energy A/S og/eller Pristjekket ApS. Jeg accepterer, at telefonsamtalerne kan optages på vegne af Blue Energy A/S og Pristjekket ApS med henblik på at forbedre vores service og ligeledes dokumentere en eventuel aftale (kundeservice@blueenergy.dk)
 • Jeg accepterer, at Verisure/Dansikring Direct kan kontakte mig på telefon, sms og email ang. produkttilbud på alarmer (kc@dansikring-direct.dk)
 • Med min deltagelse accepterer jeg, at Telenor A/S, herunder Telenor og CBB, fremover må kontakte mig i gennemsnit 2-3 gange om måneden via e-mail, telefon, SMS, MMS, bannerreklamer og brev med nyheder og tilbud om mobil- og fastnettelefoni, tv, internet, underholdningstjenester og hardwareprodukter, samt at de registrerer de af mine kontaktoplysninger, som er nødvendige herfor. Jeg har altid mulighed for at framelde mig dette på nedenstående kontaktformularer: Telenor:(https://www.telenor.dk/kundeservice/kontakt), CBB:(https://www.cbb.dk/kontakt-os/andet)
 • Jeg accepterer, at Gasel må kontakte mig via telefon (bemærk at samtaler evt. optages og gemmes i henhold til gældende lovgivning), brev og elektroniske medier (e-mails, sociale medier, sms, mms og app) med henblik på markedsføring af gas- og el-produkter. Jeg kan til enhver tid framelde mig kontakt på tlf. 70131900 eller på e-mail til kontakt@gasel.dk
 • Jeg giver min tilladelse til, at Energiselskabet Natur-Energi (CVR-nr. 30913728) kan kontakte mig via det oplyste telefonnummer og den oplyste e-mailadresse med henblik på salg af el og/eller gas samt varmeløsninger. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke ved henvendelse til Natur-Energi. Jeg accepterer, at telefonsamtalerne optages på vegne af Natur-Energi med henblik på at sikre kvalitet i selskabernes kundeservice og uddannelse af sælgere. Natur-Energi telefon 7027 7780 kundeservice@natur-energi.dk.
 • Vesterålens Naturprodukter A/S (CVR 31786126) via telefonisk og elektronisk (e-mail) kontakt ang. salg af natur-, helsekost- og wellness produkter. Du kan til hver en tid tilbagetrække dit samtykke ved at kontakte kundeservice@vnp.dk.
 • Jeg giver min tilladelse til, at Energiselskabet Gul Strøm A/S (CVR-nr. 35024409) kan kontakte mig via det oplyste telefonnummer og den oplyste e-mailadresse, med henblik på salg af el og/eller gas samt varmeløsninger. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke ved henvendelse til Gul Strøm. Jeg accepterer, at telefonsamtalerne optages på vegne af Gul Strøm med henblik på at sikre kvalitet i selskabernes kundeservice og uddannelse af sælgere. Gul Strøm telefon 7027 7790 kundeservice@gulstrom.dk.
 • NRGi via telefonisk kontakt og elektronisk post (e-mail) ang. tilbud på el-abonnement. Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke via kontaktformularen: https://nrgi.dk/kundeservice/skriv-til-nrgi/#/skriv-til-nrgi-formularhttps://nrgi.dk/kundeservice/skriv-til-nrgi/#/skriv-til-nrgi-formular
 • Alm. Brand via telefonisk kontakt samt på e-mail ang. tilbud på privatforsikringer, herunder forsikringstilbud på køretøjer, hus, ejerskifte, indbo, ulykke, campingvogn, rejse, husdyr, børne, erhverv, landbrug, landbo, pension, sundhed, arbejdsskade, ansvar, aupair, liv, fritidshus, retshjælp, studie, lønsikring, veteran og erhverv (almbrand@almbrand.dk)
 • ASE via telefonisk kontakt og elektronisk post (e-mail) ang. medlemskab af a-kasse og fagforening (ase@ase.dk)
 • Jeg giver min tilladelse til at Krifa – Kristelig Fagbevægelse –  må kontakte deltagerne pr. telefon, brev, e-mail eller SMS ang. a-kasse og fagforening, samt registrere de kontaktoplysninger om deltagerne, som er nødvendige til dette formål. E-mail vedr. tilbagetrækning af permission: salg@krifa.dk
 • TravelbirdB.V. Keizersgracht 277, 1016 ED Amsterdam, Netherlands. via elektronisk post (e-mail) omkring salg af rejser. info@travelbird.dk,
 • Designers & Friends, Carl Jacobsens vej 16 opg. 6, 2 sal, 2500 Valby. via elektronisk post (e-mail) omkring salg af tøj og mode.  info@designersandfriends.dk
 • Energiselskabet Modstrøm Danmark A/S (Islands Brygge 43, 1.sal. 2300 København S, CVR 33884788), kan henvende sig til mig via telefon, brev, e-mail og/eller SMS ang. strømløsninger, rådgivning og energivenlige produkter. Modstrøm kan med denne accept kontakte mig pr. telefon, brev, e-mail og SMS. Ved deltagelse i konkurrencen giver jeg samtidig tilladelse til, at en evt. telefonsamtale med Modstrøm muligvis kan blive optaget og lagret på digitalt medie til brug for uddannelse. Accepten kan til enhver tid tilbagekaldes ved at sende en mail til support@modstroem.dk
 • Ase via telefonisk kontakt og elektronisk post (e-mail) ang. medlemskab af a-kasse og fagforening (ase@ase.dk)
 • Burda Nordic via telefonisk kontakt og elektronisk post (e-mail) ang. salg af abonnement på magasinet Bage & Sylte (kundeservice@susema.dk)
 • Burda Nordic via telefonisk kontakt og elektronisk post (e-mail) ang. salg af abonnementer på sy- og strikkemagasiner (kundeservice@susema.dk)
 • Falck Danmark A/S må gerne kontakte mig pr. e-mail, brev, telefon og sms i forbindelse med rådgivning og markedsføring af Falck Danmark A/S’ produkter: Falck Boligredning, Sikring af dit hjem. Falck Hurtighjælp, privat behandling og kørsel ved sygdom. Falck Alarm, Indbrudssikring af dit private hjem. Falck vejhjælp (http://www.falck.dk/privat/kundeservice/skriv-til-os/)
 • Firkløveren via telefonisk kontakt, e-mail, hjemmeside og telefax ang. tilbud på servicer, glas, bestik, kunstglas og brugskunst (kundeservice@firkloveren.dk)
 • Jeg accepterer ved deltagelse i konkurrencen, at SE (se@se.dk) må kontakte mig telefonisk og elektronisk (e-mail) angående markedsføring af SE’s energiprodukter (el, gas og energi generelt), herunder tilbud på skift af nuværende energileverandør Jeg kan til hver en tid tilbagetrække mit samtykke ved at kontakte SE på se@se.dk eller oprette mig som forbruger på www.MitSamtykke.dk og tilbagetrække mit samtykke dér.
 • Just-Sold A/S via telefonisk kontakt samt elektronisk post (e-mail og sms) ang. rådgivning om salg af din bolig, herunder tilbud om en salgsvurdering. Vi kontakter dig, hvis du ud fra dine svar i denne konkurrence passer med vores målgruppe. Du kan altid tilbagetrække dit samtykke ved at kontakte Just-Sold A/S via info@just-sold.dk
 • Lebara Mobile via telefonisk og elektronisk (e-mail) kontakt vang. salg af taletidspakker, datapakker og roaming. Samtykket kan til enhver tid tilbagetrækkes ved kontakt til Lebara Mobiles kundeservice på info.dk@lebara.dk.
 • Møntkompagniet ApS via telefonisk kontakt og elektronisk post (e-mail sendes ugentligt) ang. tilbud på møntsamling (Kundeservice@mkompagniet.dk)
 • NGF Nature Energy-koncernen via telefonisk kontakt, post og elektronisk post (e-mail og SMS) ang. produkter, services, kundearrangementer og ydelser omhandlende naturgas og naturgasinstallationer, herunder også energirådgivning og finansiering (info@ngf.dk)
 • Når jeg deltager i konkurrencen, accepterer jeg samtidigt at blive kontaktet via brev, telefon og andre elektroniske medier (e-mail og sms) ang. Medieprodukter, Bolig & Livsstil, Sport & Fritid, Rejser, Mode & Skønhed, Dagligvarer, Events, Analyser og Spil fra Bonnier Publications Koncernen og samarbejdspartnere. (bonnierpublications@bonnier.dk)
 • Scandoor-Danmark ApS via telefonisk kontakt og på email ang. tilbud på nyt køkken eller renovering af eksisterende køkken, herunder køkkenskabe og skuffer, køkkenlåger og bordplader. Du kan til hver en tid tilbagetrække dit samtykke ved at kontakte scandoor@scandoor.com.
 • Tryg Forsikring A/S via telefonisk kontakt og elektronisk post (email og SMS) ang. forsikringstilbud på køretøjer, hus, ejerskifte, indbo, ulykke, campingvogn, rejse, husdyr, børne, erhverv, landbrug, landbo, pension, sundhed, arbejdsskade, ansvar, aupair, liv, fritidshus, retshjælp (trygkc5@tryg.dk)
 • Ved deltagelse accepterer jeg at kunne blive kontaktet af BØRNEfonden pr. telefon, brev, e-mail eller SMS ang. donationer, sponsorater, programarbejde og nyheder inden for dette, samt at de kontaktoplysninger, som er nødvendige herfor registreres og behandles (mail@bornefonden.dk)
 • Xtrade via telefonisk kontakt og elektronisk post (e-mail) ang. investeringer (support@xtrade.com)
 • Codan forsikring via telefonisk kontakt samt på e-mail ang. tilbud på privatforsikringer, herunder forsikringstilbud på køretøjer, hus, ejerskifte, indbo, ulykke, campingvogn, rejse, husdyr, børne, erhverv, landbrug, landbo, pension, sundhed, arbejdsskade, ansvar, aupair, liv, fritidshus, retshjælp, studie, lønsikring, veteran og erhverv (codan@codan.dk)
 • Deichmann telemarketing ApS via telefonisk kontakt ang. Abonnementstilbud/aftaler på diverse forbrugsvare. (info@detm.dk)
 • Berlingske Medier A/S (herunder også Sweetdeal) kan med denne accept kontakte mig pr. telefon, brev, e-mail, nyhedsmails og SMS. Med abonnementstilbud på aviser og dagblade samt daglige deals fra Sweetdeal.
 • IF skadeforsikring Filial af IF Skadeforsikring AB via telefonisk kontakt samt på e-mail ang. tilbud på privatforsikringer, herunder forsikringstilbud på køretøjer, hus, ejerskifte, indbo, ulykke, campingvogn, rejse, husdyr, børne, erhverv, landbrug, landbo, pension, sundhed, arbejdsskade, ansvar, aupair, liv, fritidshus, retshjælp, studie, lønsikring, veteran og erhverv.
 • Ved accept af betingelserne giver du samtidigt lov til at 3 og Oister (brands under teleselskabet Hi3G Denmark ApS) må kontakte dig via e-mail, telefon eller anden elektronisk form som fx sms/mms med nyheder samt tilbud om produkter og tjenester. Du kan naturligvis altid framelde dig igen.
 • Lærerstandens Brandforsikring/Bauta via telefonisk kontakt og elektronisk post (e-mail) ang. tilbud på privatforsikringer (https://www.lb.dk/kontakt/kontaktformular)
 • Davendo Invest ApS kan kontakte mig via telefon og elektronisk post (e-mail, SMS, MMS), bannerreklamer og brev ang. Følgende Kategorier.

· Daglig økonomi:
Tilbud på fagforeninger, forbrugslån, billån, boliglån, indboforsikringer, bilforsikringer, rejseforsikringer og ulykkesforsikringer.

Transport og biler:
Tilbud på benzin og vejhjælp.

Tidskrifter og aviser:
Tilbud på aviser og magasiner om mode, natur, fotografering, indretning, videnskab, økonomi, træning og livsstil.

Skønhed og helse:
Tilbud på slankeprodukter, kosttilskud, vitaminer, cremer og tandpleje.

Klubber, organisationer og websider/portaler:
Velgørenhedsorganisationer, filmklubber, chokoladeklubber, datingsider og træningscentre.

Elektronik:
Tilbud om TV-leverandører, internet, mobiltelefoni og hjemmesider.

Tøj, mide og livsstil:
Tilbud på undertøj, modetøj, smykker og make-up.

Erotik:
Tilbud på erotisk legetøj og hjælpemidler.

Spil og casino:
Tilbud på at registrere sig på websider med eksempelvis bingo, casino og skrabespil.

Rejser og ferier:
Tilbud på flybilletter, bilferier, skirejser, charter og udlejning af sommerhuse.

Diverse:
Tilbud på tryksager på f.eks. porcelæn, papir og tekstiler.
Hvordan trækker jeg mit samtykke tilbage?
Husk, at du altid kan tilbagetrække dit samtykke ved at kontakte virksomheden direkte og/eller afmelde dig i telefonsamtalerne. Nyhedsbreve kan afmeldes via afmeldelseslinket i de enkelte e-mails.
Du kan finde virksomhedens kontaktinfo ovenfor.
Konkurrencevilkår
Læs konkurrencevilkårene øverst.
Cookies
I forbindelse med din deltagelse eller afgivelse af din stemme, og efter konkurrencens betingelser er accepteret, anvender Davendo Invest ApS cookies til statistik, markedsundersøgelser til vores samarbejdspartnere (se dem ovenfor) og til målrettet markedsføring til tredjepart partnere. Ved at acceptere disse betingelser, accepterer du samtidig, at der sættes cookies til disse formål.

Hvad er en cookie?
En cookie kan indsamle oplysninger om dig, f.eks. IP adresse, information om dine indstillinger på computeren, interne serverdata eller andre data brugt af vores server.
En cookie indeholder information såsom f.eks. dine indstillinger på computeren, interne serverdata eller andre data brugt af vores server. Cookies er ikke programmer, der kører på din maskine, men små stumper tekstdata, der sendes frem og tilbage til og fra din computer. Cookies er hverken spyware eller virus.
Davendo Invest ApS bruger cookies til at gemme oplysninger om brugerfunktioner såsom dine indstillinger på computeren, hvor mange spørgsmål der svares på og til at målrette annoncering på baggrund af din brugeradfærd.
Du finder mere information om cookies på http://www.minecookies.org.

Tredjeparts cookies
Målrettet markedsføring/tredjeparts cookies omfatter partnere, som hjælper Davendo Invest ApS og andre partnere til at administrere annoncer baseret på online adfærd. Davendo Invest ApS vil alene bruge dine oplysninger indsamlet via cookies til målrettet markedsføring, hvis du accepterer websitets brug af cookies.

Davendo Invest ApS samarbejder med nedenstående partnere, som du kan fravælge. Et fravalg af nedenstående partnere, vil ikke have indflydelse på din deltagelse i konkurrencen.
1. Google – Læs mere; http://www.google.com/policies/technologies/cookies/
2. Facebook – Læs mere; https://www.facebook.com/help/cookies/
3. Adform – Læs mere her; http://www.adform.com
4. AppNexus – Læs mere her; http://www.appnexus.com/en/company/privacy-policy

Du kan også vælge at administrere alle dine cookies samt eventuelt fjerne dine samtykker her;http://www.youronlinechoices.com/den/dine-valg

Fravalg af cookiebrug
Hvis du ikke ønsker, at vi skal gemme cookies på din computer, har du mulighed for at blokere brugen af cookies ved at ændre en indstilling i din browser. Besøg da venligst din browsers hjemmesiden for information og vejledning eller læs mere her:http://www.minecookies.org/cookiehandtering/. Du kan stadig deltage i konkurrencen såfremt du vælger at blokere cookies.
Behandling af persondata:
De personoplysninger (navn, adresse, e-mail adresse, tlf. og fødselsår) du afgiver i forbindelse med din deltagelse i konkurrencen, din accept af tilbud og/eller modtagelse af gratis gaver og anmodning om modtagelse af nyhedsbreve eller anden henvendelse fra Davendo Invest ApS og konkurrencens samarbejdspartnere behandles af Davendo Invest ApS. Dine personoplysninger bliver kun videregivet til behandling af samarbejdspartnerne samt de virksomheder, hvor du accepterer tilbud, så de rent faktisk kan følge op på din anmodning og/eller accept af tilbud. Du accepterer herved videregivelsen og behandlingen hos førnævnte parter. Formålet med den indtastede persondata er at administrere Davendo Invest ApS konkurrencer, kontakte vinderne på de indtastede oplysninger, så denne kan få sin præmie udleveret. Derudover skal persondata bruges til at målrettet markedsføring fra os og vores samarbejdspartnere, se listen ovenfor.
Udbyder
Davendo Invest ApS

 

Held og lykke i konkurrencen!
Davendo Invest ApS

Harløsevej 280

3400 Hillerød
CVR: 36430788